YÖK Tarafından Burs Verilen Bölümler

YÖK Tarafından Burs Verilen Bölümler 2017-2018

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Verilecek Burslar; Devlet yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen programlarına “YÖK Destek Bursu” verilecektir.

Orman Programları
➡ Orman Endüstrisi Mühendisliği
➡ Orman Mühendisliği
➡ Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

Su Ürünleri Programları
➡ Balıkçılık Teknolojisi
➡ Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
➡ Su Ürünleri Mühendisliği

Temel Bilimler Programları
➡ Biyoloji
➡ Fizik
➡ Kimya
➡ Matematik

Yer Bilimleri Programları
➡ Jeofizik Mühendisliği
➡ Jeoloji Mühendisliği
➡ Maden Mühendisliği
➡ Yer Bilimleri Mühendisliği Programları

Ziraat Programları
➡ Bahçe Bitkileri
➡ Bitki Koruma
➡ Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
➡ Biyosistem Mühendisliği
➡ Gıda Teknolojisi
➡ Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
➡ Organik Tarım İşletmeciliği
➡ Süt Teknolojisi
➡ Tarım Ekonomisi
➡ Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
➡ Tarımsal Biyoteknoloji
➡ Tarımsal Genetik Mühendisliği
➡ Tarımsal Yapılar ve Sulama
➡ Tarla Bitkileri
➡ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
➡ Ziraat Mühendisliği Programları
➡ Zootekni

BURS alabilmenin şartları:
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) ÖSYM Başkanlığı’nca yapılan 2017 ÖSYS sonucunda, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek Devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşmiş olmak.
c) Öğrencinin yerleştiği lisans programı, tercihlerinin arasında ilk 15 tercihinin içinde yer almış olmak.
ç) Önceden, yurtiçinde veya yurtdışında, herhangi bir lisans derecesine sahip olmamak
d) Sınavın yapıldığı yıl, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen alanlardan birine ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırmış olmak.

➡ Yukarıda yer alan şartları sağlayan öğrencilere zorunlu hazırlık sınıfı ve lisans öğrenim süresi (4 yıl, çift anadal programında kayıtlı öğrencilere ise en fazla 5 yıl) boyunca ağırlıklı genel not ortalamasının yıllık olarak 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65’in altına düşmemesi şartıyla 2017 yılı için aylık 625 TL (12 ay boyunca) “YÖK Destek Bursu” verilecektir. 2018 yılı için verilecek “YÖK Destek Burslarının” yıllık artış oranı Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir.

“YÖK Destek Burslarını” almaya hak kazanan öğrencilerin öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder. Burslara ilişkin ayrıntılı bilgiye Yükseköğretim Kurulu’nun internet sayfasında yer alan LİNK adresinden ulaşılabilecektir