2018 TYT Konuları ve Soru Dağılımı

2018-2019 Temel Yetenek Testi(TYT) Konuları, YKS Soru Dağılımı ve Soru Sayısı

 2018 yılı itibariyle yapılacak üniversiteye giriş sınavlarının 1. oturumu sınavı olan Temel Yetenek Testinin(TYT) konularına, soru dağılımlarına, sınavda çıkacak soru sayısına ve soru başına düşen süreye aşağıdaki bilgilerden ulaşabilirsiniz.

 TYT olarak adlandırılan bu sınav, geçmiş yıllarda yapılan YGS yerine getirildi. Soruların zorluk seviyesinin daha kolay olacağı düşünülmekte, YÖK bu konuda TYT sınavı için; akıl ve muhakeme yürütmeye yönelik mantık soruları içereceğini açıkladı. Ayrıca bu sınava dair örnek sorularda yayınladı.

 Sitemizin en üstündeki menüde yer alan, üniversite bölümlerinin geçmiş yıllardaki taban puanlarına, kaç net ile kazanıldığına ve başarı sıralamaları bilgilerine ulaşarak, doğru ve mantıklı çalışmayla istediğiniz bölümü kazanabilirsiniz. Bu sınav için tedirgin olabilirsiniz ama asla abartılı bir korku yaşamayan sadece mantıklı ve doğru yerlere çalışın. Önemli olan çok çalışmak değil, doğru yerlere yeterince çalışmaktır 😉

2018 TYT SORU DAĞILIMLARI

TÜRKÇE

MATEMATİK

GEOMETRİ

FİZİK

KİMYA

BİYOLOJİ

TARİH

COĞRAFYA

FELSEFE VE DİN KÜLTÜRÜ

2018 TYT SORU SAYISI ve SÜRE

TYT TÜRKÇE KONULARI

Sözcük Anlamı
Söz Yorumu
Deyim ve Atasözü
Cümle Anlamı
Cümle Yorumu
Paragrafta Anlatım Teknikleri
Paragrafta Konu-Ana Düşünce
Paragrafta Yapı
Paragrafta Yardımcı Düşünce
Ses Bilgisi
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Sözcüğün Yapısı
Sözcük Türleri
Fiiller
Sözcük Grupları
Cümlenin Öğeleri
Cümler Türleri
Anlatım Bozukluğu

TYT MATEMATİK KONULARI

Sayılar
Sayı Basamakları
Bölme ve Bölünebilme
OBEB-OKEK
Rasyonel Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Oran Orantı
Denklem Çözme
Problemler
Kümeler
Fonskiyonlar
Permütasyon
Kombinasyon
Binom
Olasılık
İstatistik
2.Dereceden Denklemler
Karmaşık Sayılar
Parabol
Polinomlar

TYT GEOMETRİ KONULARI

Doğruda ve Üçgende Açılar
Dik ve Özel Üçgenler
Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
Üçgende Alanlar
Üçgende Açıortay Bağıntıları
Üçgende Kenarortay Bağıntıları
Üçgende Eşlik ve Benzerlik
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
Çokgenler
Dörtgenler
Yamuk
Paralelkenar
Eşkenar Dörtgen – Deltoid
Dikdörtgen
Çemberde Açılar
Çemberde Uzunluk
Daire
Prizmalar
Piramitler
Küre
Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
Vektörler-1
Doğrunun Analitiği
Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller

TYT FİZİK KONULARI

Fizik Bilimine Giriş
Madde ve Özellikleri
Hareket ve Kuvvet
Enerji
Isı ve Sıcaklık
Elektrostatik
Elektrik ve Manyetizma
Basınç ve Kaldırma Kuvveti
Dalgalar
Optik

TYT KİMYA KONULARI

Kimya Bilimi
Atom ve Periyodik Sistem
Modern Atom Teorisi
Kimyasal Türler Arası Tepkimeler
Kimyasal Hesaplamalar
Asit, Baz ve Tuz
Maddenin Halleri
Gazlar
Karışımlar
Endüstride ve Canlılarda Enerji
Kimya Her Yerde

TYT BİYOLOJİ KONULARI

Biyoloji Bilimi
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşenler
Hücrenin Yapısı ve İşlevi
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırması
Üreme
İnsanda Üreme Sistemi
Kalıtım
Modern Genetik Uygulamaları
Ekosistem Ekolojisi
Dünyamız
Canlılarda Enerji Dönüşümü
Solunum
İnsan Fizyolojisi (Sistemler)

TYT TARİH KONULARI

Tarih Bilimi
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
İlk Türk Devletleri
İslam Tarihi ve Uygarlığı
Türk-İslam Devletleri
Türkiye Tarihi
Beylikten Devlete (1300-1453)
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
1. Dünya Savaşı – Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
Kurtuluş Savaşında Cepheler
Türk İnkılabı
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
Türk Dış Politikası

TYT COĞRAFYA KONULARI

DOĞAL SİSTEMLER
Doğa ve İnsan
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
Coğrafi Konum
Harita Bilgisi
İklim Bilgisi
Yerin Şekillenmesi
Doğanın Varlıkları
BEŞERİ SİSTEMLER
Beşeri Yapı
Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği
Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları
Geçim Tarzları
MEKANSAL BİR SENTEZ:TÜRKİYE
Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri
Türkiye İklimi ve Özellikleri
Türkiye’nin Doğal Varlıkları
Türkiye’de Yerleşme, Nüfus ve Göç
KÜRESEL ORTAM:BÖLGELER VE ÜLKELER
Bölge Türleri ve Sınırları
Konum ve Etkileşim
Coğrafi Keşifler
ÇEVRE ve TOPLUM
Doğa ile İnsan Arasındaki Etkileşim
Doğal Afetler

TYT FELSEFE VE DİN KÜLTÜRÜ KONULARI

FELSEFE
Felsefe’nin Konusu
Bilgi Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Sanat Felsefesi
Din Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Bilim Felsefesi

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
İslam Düşüncesinde Tasavvu
Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikler
Hazreti Muhammed
Vahiy ve Akıl Kur’an Yorumları

2018, 2019 Temel Yetenek Testi(TYT) Sınav Konuları ve YKS Soru Dağılımı, 2018-2019 TYT-YKS Soru Sayıları

Yayınlanma Tarihi:
YORUMLAR