BÖLÜMLERİN PUAN TÜRLERİ: TIKLAYIN
TYT İLE ALAN BÖLÜMLER: TIKLAYIN
YENİ PUAN TÜRLERİ: TIKLAYIN
SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER: TIKLAYIN
SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER: TIKLAYIN
EŞİT AĞIRLIK İLE ALAN BÖLÜMLER: TIKLAYIN

Seramik Öğretmeni Nedir?

Seramik Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

 Seramik Öğretmeni Nedir?
Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, seramik
ile ilgili eğitim veren kişidir.

 Görevleri
Seramik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Seramik öğretmeni, bu program çerçevesinde,
– Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
– Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
– Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
– Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
– İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
– Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
– Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
– Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

 Kullandığı Araç ve Gereçler
– Alanı ile ilgili meslek dersleri eğitim-öğretim programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defteri ve yoklama fişi, öğrenci iş takip formu,
– Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar.
– Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, T.V., video bantları, slayt, transparan, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb)
– Yardımcı tahta veya alçı plakalar, seramik boyaları (sır üstü ve sır altı), oksitler, fırçalar, çıkartmalar, elek baskı, sır vb.
– Seramik fırını, torna,
– Seramikle ilgili araç-gereçler.

 Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Seramik öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Seramik öğretmeni olmak isteyenlerin;
– Estetik görüş sahibi, seramik ürününe güzellik katabilen,
– El ve gözü eşgüdümle kullanabilen,
– Şekiller arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları algılayabilen,
– Renkleri ayırt edebilen,
– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
– Dikkatli, işine özen gösteren,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; hoşgörülü, sabırlı,
– Başkalarının duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
– Kendini geliştirmeye istekli,
– Girişimci, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

 Çalışma Koşulları ve Ortamı
Seramik öğretmeni, sınıfta, atölyede ve işletmelerde görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı kirli, nemli ve biraz gürültülüdür.

 Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince meslek dersleri ağırlıklı verilmektedir. Fakülte son sınıfta öğrenciler bir yarı yıl “öğretmenlik uygulaması” yaparlar.

 Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kız meslek, Anadolu kız meslek liseleri, kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları ve halk eğitim merkezlerinde Seramik ve Cam teknolojisi alanında Öğretmeni olarak istihdam edilmektedirler.

Bu elemanlar kamu ve özel sektöre ait seramik işletmelerinin model üretimi, dekorlama, sırlama, alçı ve kalıp bölümlerinde çalışabilirler. Kendi adlarına atölye de açabilirler.

 Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün verdiği öğrenci kredisinden yararlanmak mümkündür. Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanılabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası
Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan, yeni göreve başlayan seramik öğretmenleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlayarak, maaş, yan ödeme, ek ders ücreti alırlar. Ayrıca görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunduğu takdirde döner sermaye ücretinden belli oranda pay alırlar.

Ayrıca, her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

Bu Mesleğin Taban PuanlarıBu Mesleğin Taban Puanları Listesi

Bu Mesleğin Puan Türünü ÖğreninBu Meslek Hangi Puan Türünden Alıyor

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Seramik Öğretmeni Olmak?

Yayınlanma Tarihi:
YORUMLAR