Temel Yetenek Testi(TYT) ve Alan Yeterlilik Sınavı(AYT) Nedir? YKS Üniversiteye Hangi Sınavla Geçilir?

Temel Yeterlilik Testi(TYT) nedir?
Üniversiteye girmek için yapılan 1. oturum sınavıdır. Aslında geçmişte yapılan YGS sınavı ile aynı puan etkisine sahiptir.

Alan Yeterlilik Testi(AYT) nedir?
Üniversiteye girmek için yapılan 2. oturum sınavıdır. Bu sınavda geçmişte yapılan LYS ile aynı etkiye sahiptir.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) ne demek?
YKS demek; üniversiteye geçiş için yapılan sınavların genel adıdır. Herhangi bir sınavın tek başına sınav ismi değildir. Şöyle ki; 1. oturum sınavı TYT ve 2. oturum sınavı olan AYT sınavları aslında birer YKS sınavıdır. Fakat internette öğrenciler 2. oturum sınavı olan AYT yerine, YKS diye arama yapmakta ve 2. oturum sınavı hakkında yanlış bilgiler edinmektedir.

Temel Yetenek Testinin(TYT)  İçeriği Nasıl Olacak?
Temel Yeterlilik Testinde adayların muhakeme, akıl yürütme, mantıklı düşünme odaklı sözel ve sayısal becerilerinin, yani Türkçe’yi doğru kullanma, okuma ve anlama, dil hakimiyeti ile matematiksel ilişkilerden yararlanmanın ölçülmesi amaçlanmaktadır.

TYT soruları, YGS sorularından zor mu olacak?
Hayır. TYT’de Türkçe ve Temel Matematik testlerindeki sorular, yıllardır eleştirilen ezbere dayalı sınav sisteminden muhakemeye ve bilgiyi kullanmaya dayalı sınav sistemine geçiştir.

Türkçe Testinde; Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri ölçülecektir.

Temel Matematik Testinde; Temel Matematik kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerileri ölçülecektir.

Sosyal Bilimler Testinde; Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih alanları; Fen Bilimleri Testinde ise Biyoloji, Fizik ve Kimya alanları ile ilgili bilgi esaslı yeterlilikler ölçülecektir.

Özetle, bilgiyi ezberlemeye dayalı bir çerçeveden uzaklaşıp ölçmede muhakeme, anlama ve çıkarımda bulunma evresine geçilecektir.

YGS’de ki puan türleri TYT’de olacak mı?
Hayır olmayacak. YGS’de 6 puan türü vardı (YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6) ama TYT sınavından gelecek tek bir puan ve puan türü olacak oda: TYT Puan Türü

TYT ve AYT hangi tarihlerde yapılacak?
1. Oturum olan Temel Yeterlilik Testi olan TYT 23 Haziran 2017 Cumartesi sabah yapılacak.
2. Oturum olan Alan Yeterlilik Testi 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah yapılacaktır.
Dil sınavı 24 Haziran 2018 Pazar günü öğleden sonra yapılacaktır.

Temel Yeterlilik Testinin(TYT) soruları hangi derslerden sorulacak?
Temel yeterlilik testi soruları Türkçe, Temel Matematik, Sosyal Bilimler(Coğrafya, Tarih, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe) ve Fen Bilimleri(Biyoloji, Fizik, Kimya) olmak üzere bu 4 alandan sorulacak.

Temel Yeterlilik Testi(TYT) kaç sorudan oluşuyor?
-Türkçe: 40 Soru
-Coğrafya: 5 Soru
-Tarih: 5 Soru
-Felsefe: 5 Soru
-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 5 Soru

-Temel Matematik: 40 Soru
-Fizik: 6 Soru
-Kimya: 7 Soru
-Biyoloji: 7 Soru

Temel Yeterlilik Testi(TYT) sınav süresi ne kadar?
135 dakika olup, soru başına düşen ortalama dakika 1,125 dakikadır.

Temel Yeterlilik Testindeki(TYT) soru ağırlıkları nelerdir?
TYT puan türünün oluşumunda etkili olan yüzdelik dilimler: Türkçe %33, Sosyal Bilimler %17, Matematik %33, Fen Bilimleri %17 dir. Daha iyi anlamanız için grafiksel olarak:

Yukarıdaki resimde gördüğünüz gibi TYT puanının %50sini: Türkçe+Sosyal Bilimler Testi; %50sini Temel Matematik+Fen Bilimleri testi oluşturmaktadır.

TYT ve AYT puan aralıkları kaç?
TYT ve AYT en üst ve en alt puan aralıkları 100500 arasıdır.

Temel Yeterlilik Testinde(TYT) baraj puanı var mı?
TYT sınavında sadece puan barajı vardır. Herhangi bir başarı sıralaması barajı yoktur. Baraj puanı sıralamlarıda şöyledir:

 Adayların bir önlisans programını tercih edebilmeleri için Temel Yeterlilik Testi Puanı’nın (TYT-Puanı) en az 150 olması gereklidir. Temel Yeterlilik Testi Puanı 150’nin altında olan adayların herhangi bir yükseköğretim programını tercih etme hakkı bulunmayacaktır.

 Temel Yeterlilik Testi Puanı 180 ve üzeri olan adaylar ise lisans programlarını tercih etmeye hak kazanacaktır.

 Temel Yeterlilik Testi Puanı 200 ve üzeri olan adayların bu puanları, istedikleri takdirde iki yıl geçerli olacaktır.

TYT 150 puan barajını geçmek için kaç net yapmak gerekir?
TYT sınavında 2 yıllık önlisans bölümlerini tercih edebilmeniz için gerekli olan 150 puana ulaşmak için herhangi bir dersten veya karışık bir şekilde toplamda 17 net yapmanız 150 puan almanıza yetecek ve önlisans bölümlerini tercih edebilmeniz için gerekli olan barajı geçeceksiniz.

 

Alan Yeterlilik Testinde(AYT) hangi derslerden sorular var?
AYT-Türk Dili ve Edebiyatı
AYT-Tarih-1
AYT-Coğrafya-1
AYT-Tarih-2
AYT-Coğrafya-2
AYT-Felsefe Grubu
AYT-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
AYT-Matematik
AYT-Fizik
AYT-Kimya
AYT-Biyoloji

Alan Yeterlilik Testinde(AYT) kaç soru var?
AYT-Türk Dili ve Edebiyatı: 24 Soru
AYT-Tarih-1: 10 Soru
AYT-Coğrafya-1: 6 Soru
AYT-Tarih-2: 11 Soru
AYT-Coğrafya-2: 11 Soru
AYT-Felsefe Grubu: 12 Soru
AYT-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 6 Soru
AYT-Matematik: 40 Soru
AYT-Fizik: 14 Soru
AYT-Kimya: 13 Soru
AYT-Biyoloji: 13 Soru

Alan Yeterlilik Testinde(AYT) hangi dersler daha çok puan getiriyor?
Aşağıda grafikleri verilen derslerde yüzdesi yüksek olanlar sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerine daha fazla puan getirirler. Bu konuda detaylı bilgiye en üste yer alan Puan Türleri yazısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Alan Yeterlilik Testi(AYT) sınav süresi ne kadar?
180
 dakika olup, soru başına düşen ortalama dakika 1,125 dakikadır.

Önlisans bölümlerine yerleştirme hangi sınava göre yapılacak?
Önlisans programlarına ilk oturumda yapılan Temel Yeterlilik Testi Puanı esas alınarak yerleştirme yapılacaktır.

Lisans bölümlerine yerleştirme hangi sınava göre yapılacak?
Temel Yeterlilik Testinden(1. Oturum-TYT) alınan puanın %40‘ı ve Alan Yeterlilik Testinin(2. Oturum-AYT) %60‘ı hesaplanarak adayların puanları belirlenecek. Belirlenen bu puan doğrultusunda oluşan sözel, sayısal, eşit ağırlık puan türlerine göre tercih yapılacak.

TYT sınavının AYT sınavına etkisi yüzde kaç?
2 yıllık önlisans bölümlerini tercih edecekler için sadece 1. oturum sınavı yeterliyken, 4 yıllık ve üstü lisans bölümlerini tercih edecekler AYT sınavına girmekle birlikte TYT sınavından aldığı puanda AYT puanına etki edecek. Bu yüzden TYT’ni yüzde kaç oranında etki ettiğini bilmeniz TYT sınavına çalışma azmi verebilir 🙂
 Sınavların puan türüne etkileri:
Tyt Puanı: TYT %100
Sözel Puanı: TYT %40 + AYT %60
Sayısal Puanı: TYT %40 + AYT %60
Eşit Ağırlık Puanı: TYT %40 + AYT %60
Yabancı Dil Puanı: TYT %40 + DiL %60

AYT sınavında baraj puan var mı?
AYT sınavında puan barajı yok ama bazı bölümlerde başarı sıralaması barajı mevcut. Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık ve Öğretmenlik bölümlerinde başarı sıralaması barajı mevcuttur. Bu başarı sıralamaları şöyle:
 Sıralama Barajı Olan Bölümler:
Tıp programlarında Sayısal puan türünde başarı sırası 40.000
Hukuk programlarında Eşit Ağırlık puan türünde başarı sırası 150.000
Mühendislik programlarında Sayısal puan türünde başarı sırası 240.000
Mimarlık programlarında Sayısal puan türünde başarı sırası 200.000
Öğretmenlik programlarında başarı sırası 240.000 olarak belirlenmiştir.

Yeni Puan Türleri nelerdir?
Bu konu için en kapsamlı konumuza giderek merak ettiğiniz puan türünü öğrenmek için TIKLAYIN

Yayınlanma Tarihi:
YORUMLAR